top of page

לוח הופעות

געגועים לשייקה - מופע מחווה לשייקה אופיר
שביליסט - שרים ומספרים שביל ישראל
 הישראלי הנודד - יומן מסע ומוזיקה

(המופעים לרוב מציגים בהופעות מוזמנות ע״י יישובים, מועצות, ארגונים, צה״ל, משרד החינוך וכו׳ - צרו קשר לפרטים)

bottom of page