הישראלי הנודד

The Wandering Israeli

El Israelí Errante

+972-54-5538761

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Pictures  | תמונות

The show is based on true travel stories. Here are pictures from the stories. 

כל הסיפורים מהמופע מבוססים על חוויות אמיתיות. הנה תמונות מהסיפורים.