top of page

יומן מסע

הי, זה אלעד. פה אני משתף אתכם בסיפורים שלי מאחורי הקלעים של ״הישראלי הנודד״... כשאני נודד בדרכים, אני מעדיף לתת לדרך להוביל אותי. בלי תכניות. ככה גם כשאני כותב. המילים מובילות - לפעמים הן יוצאות באנגלית, לפעמים בעברית, ואני פה פשוט כמו טרמפיסט, נהנה מהדרך וממתין לראות לאן המילים יקחו אותו.

bottom of page